Så började det

Initiativtagare till Den Gode Samariten Sverige är tre företagare från Hillerstorp; Folke Axelsson (Axelent AB), Kjell-Ove Gunnarsson (Gunnars Tråd AB) och Lars Erik Backstig (Leba AB). Tillsammans besökte de 1989 barnhemmet Helwan i Kairo. Föreståndaren för barnhemmet, Magdy, gjorde starkt intryck på de tre genom sitt engagemang, arbetssätt och förmåga att få barn att känna en hemkänsla och vara älskade. De beslutade sig för att stödja verksamheten på barnhemmet på olika sätt. Engagemanget växte och 1992 anordnades en resa till Kairo och barnhemmet för 14 personer. Vid hemkomsten bildades föreningen Den Gode Samariten i Sverige (DGSS).

VERKSAMHETEN VÄXER

Magdy närde en dröm om att starta ett eget, kristet, barnhem där han skulle få bättre möjlighet att utveckla sina tankar om en meningsfull uppväxt för barnen. Det var ett stort projekt som inkluderade daghem, barnhem och konferensdel. Genom ekonomiskt bidrag från de tre grundarna av DGSS och ett par större organisationer i Sverige, Finland och Holland kunde Magdys dröm bli verklighet.

Huvudbild bakgrund
 
Facebook logga

Följ oss på Facebook!

 
© DEN GODE SAMARITEN SVERIGE, 2010. ALL RIGHTS RESERVED.