Livet på barnhemmet

På barnhemmet bor för närvarande 44 barn. Barnen kommer från hela Egypten, flera kommer från den del av Egypten som gränsar mot Sudan.
På barnhemmet bor barnen i små lägenheter. För närvarande finns sju lägenheter med cirka sex barn i varje. I varje lägenhet finns en "mamma" eller "pappa". Dessa "mammor" och "pappor" har en mycket viktig funktion då de ska försöka axla rollen att vara förälder.  Behovet av fler platser är stor. Barnhemmet har möjlighet att färdigställa en lägenhet till, vilket kommer att ske inom kort.

OM VERKSAMHETEN

De barn som är i skolåldern går i en statlig skola. Statliga skolor i Egypten har stora klasser vilket gör att hemarbetet är viktigt för att klara sina studier. Mycket tid på eftermiddagarna ägnas åt läxläsning. All personal på barnhemmet är involverade i barnens skolgång. För vissa ämnen kommer det lärare utifrån och hjälper till. De yngre barnen finns i förskoleverksamhet på dagarna.
Mycket tid på barnhemmet är fyllt av lek och stoj. Många är intresserade av fotboll och spelar gärna på den fotbollsplan som finns i anslutning till barnhemmet.
Vissa av de äldre barnen får lära sig att dreja i keramik. Andra arbetar med papyrus och tillverkar bl. a. kort som säljs.

Om barnhemmet ny
 
Facebook logga

Följ oss på Facebook!

 
© DEN GODE SAMARITEN SVERIGE, 2010. ALL RIGHTS RESERVED.